Jeffry Antonis

Jeffry Antonis

Jeffry Antonis fra Holland underviser på kurserne A7 og B7.

A7 – Billedkasse med “træ” paneler

B7 – Introduktion til møbelpolstring

Jeffry-A-w
http://jeffsminiatures.blogspot.nl

I’ve always enjoyed crafts working and making new pieces for my own collection.
Through the years I had the opportunity to join/follow all kinds of different workshops and learned a lot of new skills.
Encouraged by some miniature friends the time came to share the skills learned so that more of us can improve the skills in their work of making miniatures.
Looking forward to be able to do this at Tune also.

Jeg har altid holdt meget af håndværksarbejde og selv lave nye ting til min egen samling.
Gennem årene har jeg haft lejlighed til at deltage i alle mulige forskellige workshops og lært en masse nye færdigheder.
Opmuntret af nogle miniaturevenner er jeg også begyndt at undervise i de tillærte færdigheder, så flere af os kan få gavn af disse færdigheder i deres eget arbejde med at lave miniaturer.
Jeg ser frem til at være i stand til også at gøre dette i Tune.

Comments are closed.